top of page

HELHEDSPLAN

Vi vil styrke de levende fællesskaber

Alsted-Fjenneslev Lokalforening skød i starten af 2020 en proces i gang sammen med Sorø Kommune med henblik på at udarbejde en helhedsplan for området.

Formålet med helhedsplanen er at skabe de bedst mulige rammer for alle, der bor og arbejder i Alsted-Fjenneslev-området, og også tiltrække nye tilflyttere. Det er vigtigt at sikre, at området forbliver levende, attraktivt og med en stærk identitet på lang sigt.

Planen vil omfatte forskellige elementer, såsom infrastruktur, boligudvikling, bevarelse af naturområder, forbedring af fællesskaber og styrkelse af forbindelserne mellem byen, landsbyerne og naturen. Dette vil være til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende, og det vil bidrage til at skabe en mere sammenhængende og attraktiv helhed for området.

Helhedsplanen forventes at ligge klar ved udgangen af 2023 og alle er inviteret med til at være en del af processen.

Baggrund for projektet

Fremtidsværkstedet var en del af en længere borgerinddragende proces frem imod en helhedsplan for Alsted-Fjenneslev området. Ud over Fremtidsværkstedet, et spørgeskema og interessent-interviews, er der også afholdt byvandring/indsatsdag, hvor borgere deltog aktivt i planens udarbejdelse om særlige indsatsområder for Alsted-Fjenneslev.

Helhedsplan: Programs
Women Holding Hands

HVAD SKAL DER SKE I HELHEDSPLANPROCESSEN?

En række aktiviteter tilbage i foråret 2020 var med til at sikre indbyggerne mulighed for at bidrage til processen. Grundet corona blev processen sat på pause men den er skudt i gang igen i efteråret 2021. Aktiviteterne var/er:

  • Fremtidsværksted, 2. februar 2020 (afholdt)

  • Spørgeskemaundersøgelse, februar måned 2020 (gennemført)

  • Byvandring/indsatsdag, 5. september 2021

  • Nedsættelse af arbejdsgrupper, efteråret 2021

Derudover vil der løbende blive planlagt nye aktiviteter når behovet opstår og processen skrider frem

INDSATSOMRÅDER

PROCES TIL HELHEDSPLAN
FOR
ALSTED-FJENNESLEV

Volunteers Cleaning
Helhedsplan: Filer
bottom of page