top of page

Helhedsplan

Vi vil styrke de levende fællesskaber

Alsted-Fjenneslev Lokalforening skød i starten af 2020 en proces i gang sammen med Sorø Kommune for udarbejdelse af en helhedsplan for området.

Helhedsplanen skal være med til at sikre de bedst mulige rammer for os der bor og arbejder i området samt tilflyttere både nu og i fremtiden. Vi ønsker at sikre at vores område også på sigt er et levende og attraktivt område.

Helhedsplanen forventes at ligge klar ved udgangen af 2021 og alle er inviteret med til at være en del af processen.Ønsket er, at Alsted-Fjenneslev skal udvikles til et attraktivt bosætningsområde med en stærk identitet, levende fællesskaber, styrkede forbindelser mellem by, landsbyerne og naturområderne til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende.Baggrunden for projektet

Fremtidsværkstedet er en del af en længere borgerinddragende proces frem imod en helhedsplan for Alsted-Fjenneslev området. Ud over Fremtidsværkstedet, et spørgeskema og interessent-interviews, vil der også blive afholdt en byvandring/indsatsdag, hvor borgere inviteres til at deltage aktivt i planens udarbejdelse omkring særlige indsatsområder for Alsted-Fjenneslev.

Hvad skal der ske i helhedsplanprocessen?

En række aktiviteter tilbage i foråret 2020 var med til at sikre indbyggerne mulighed for at bidrage til processen. Grundet corona blev processen sat på pause men den er skudt i gang igen i efteråret 2021. Aktiviteterne var/er:

  • Fremtidsværksted, 2. februar 2020 (afholdt)

  • Spørgeskemaundersøgelse, februar måned 2020 (gennemført)

  • Byvandring/indsatsdag, 5. september 2021

  • Nedsættelse af arbejdsgrupper, efteråret 2021

Derudover vil der løbende blive planlagt nye aktiviteter når behovet opstår og processen skrider frem

Helhedsplaner i Sorø Kommune

Siden udarbejdelsen af Sorø Kommunes Masterplan 2012, har Sorø Kommune arbejdet med strategisk udvikling af de mindre byer gennem helhedsplaner.

Når et større sammenhængende område skal udvikles, kræver det, at der gennemføres en samlet helhedsorienteret planlægning.

En helhedsplan skal fastlægge en hovedstruktur for den fremtidige byudvikling, bebyggelse, trafikbetjening og rekreative områder samt give bud på konkrete tiltag og initiativer, der understøtter den ønskede udvikling.

Der er tidligere gennemført helhedsplaner for Ruds VedbyStenlille og Dianalund

Hvad er forskellen på en helhedsplan og en lokalplan?

En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område. En lokalplan er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens geografiske område.

En helhedsplan er i modsætning til en lokalplan ikke bindende men kan bruges som et redskab for politikere når der skal lægges plan og budget for området og det vil være naturligt at gældende lokalplaner for området justeres hvis de spænder ben for en ønsket udvikling.

Lokalplaner indgår i et samlet system af planer, som omfatter landsplaner, regionsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. De enkelte planer må ikke være i strid med planer på et højere niveau.

Helhedsplan: Programs

INDSATSOMRÅDER

PROCES TIL HELHEDSPLAN FOR ALSTED-FJENNESLEV

Helhedsplan: Filer
bottom of page