top of page

NATUROPLEVELSER

Nyd den friske luft, store vidder og rigt dyreliv

ANNELISELUNDEN

Den lille skov i Anneliselunden giver mulighed for at gå på opdagelse i naturen og se på fugle, da der er opsat fuglekasser.  Der er også opholdsplads med grill.

Området er naturbeskyttet og stilles til rådighed af Naturstyrelsen.

Lokalforeningen vedligeholder.

NATUR-FITNESS

Udendørs fitnesscenter.

Etableret som en udløber af arbejdet med Naturstisystemet, i samarbejde med kommunen og frivilligt arbejde med støtte fra kommunes udviklingspulje, Grønt forum og Nordea fonden.


Lokalforeningen står for vedligeholdelse.

TUEL Å

Etablering af ca. 500 kvm. opholdsplads med grill og langbord samt fiskebro ved Tuel å.

Er anlagt på Naturstyrelsens jord, i samarbejde med Sorø kommune, Naturstyrelsen og Lokalforeningens frivillige arbejde, med støtte fra kommunes udviklingspulje og Naturstyrelsen.


Lokalforeningen vedligeholder.

TRAMPESTISYSTEMET

Trampestisystemet blev etableret samtidig med Anneliselunden, Sundhedssporet, og Tuel Å-pladsen som samlet udgør Fjenneslev Naturstier. Systemet forbinder sundhedssporet med sti til Fjenneslev Kirke og Tuel Å, og man kan gå i det åbne landskab.

Lokalforeningen vedligeholder sammen med lokale velvillige landmænd, som slår græsset.

SUSÅ

Susåen er en af Danmarks længste og mest kendte åer, der strækker sig over omkring 62 kilometer. Åen har spillet en vigtig rolle i Danmarkshistorien, og har været en vigtig transportåre gennem århundrederne.


Susåen er en del af det europæiske Natura 2000-netværk - et netværk af beskyttede naturområder i EU-landene. Natura 2000- områderne er udpeget på baggrund af deres betydning for bevarelse af sjældne og truede arter samt vigtige levesteder og økosystemer.

Suså ses bedst fra en kano, og der er flere steder hvor man kan leje en kano. Danmarks Naturfredningsforening tilbyder også Suså-Safari-ture. 

Natur: Programs
Natur: Pro Gallery
bottom of page