top of page

AKTIV FRITID

Mulighed for en aktiv livsstil

SKATERBANE

De unge kom med ideen i 2014, og siden har en arbejdsgruppe under Lokalforeningen ihærdigt arbejdet med at skaffe finansieringen. Pengene er bevilget af LAG midler og Sorø kommunes udviklingsmidler, men i foråret 2016 manglede der stadig midler for at målet kunne nås. Ved hjælp af lokale sponsorer og  frivilligt arbejde fra entreprenøren Kim Lindrand og vognmand Brix nåede ildsjælene næsten målet, men manglede stadig en portion på 34.000 kr. Stor var glæden, da Sorø Låne- og Sparekasses Fond tildelte beløbet til banen.

Lokalforeningen vedligeholder.

1372FjenneslevSkatepark_1.jpg

PETANQUEBANE

Etableret efter ønske fra områdets beboere med støtte fra kommunens udviklingspulje.


Lokalforeningen vedligeholder.

Petanque.jpg

BEACHVOLLEY BANE

Etableret i samarbejde med idrætsforeningen, Sorø kommune, frivilligt arbejde, og Lokalforeningen, med støtte fra kommunens udviklingspulje og Udvikling Nordvestsjælland (LAG midler)


Idrætsforeningen og Lokalforeningen vedligeholder.

beach wolley.jpg

KÆLKEBAKKE

Kælkebakken blev etableret i forbindelse med en udvidelse af Huset Vrangshøj.

I stedet for at køre den opgravede jord væk blev man enige med Sorø kommune om at lave denne kælkebakke, som igennem årene har været et aktiv til mange ting.

Sorø kommune vedligeholder.

kælkebakke.jpg

FODBOLDBANE

Banen blev etableret i forbindelse med legepladsen, da der var unge mennesker, der gerne ville have et sted at spille fodbold.

Målene er indkøbt for penge fra Sorø kommunes udviklingspulje.

Sorø kommune vedligeholder.

fodboldbane.png

LEGEPLADSER

Projekt legepladser i nærområdet.

Etableret ud fra ønsker fra børnefamilier.


Der er etableret 4 legepladser i tilknytning til de forskellige boligområder i Fjenneslev og Alsted, i samarbejde med en arbejdsgruppe for hvert område ved frivilligt arbejde og med støtte fra kommunes udviklingspulje.


Vedligeholdes af frivillige.

legeplads.jpg

SHELTERPLADS

Der blev holdt et møde for områdets unge, hvor de kunne komme med deres ønsker til området. Der kom mange ønsker, Shelterpladsen var et stort ønske, men helst ved Tuel Å. Dette kunne ikke lade sig gøre, så det blev i udkanten af vores "lille" skov med udsigt til Fjenneslev Kirke.

Penge til Shelteren kommer fra udviklingspuljen, og den er bygget af frivillige på en arbejdslørdag.

Lokalforeningen vedligeholder.

4173Shelter_edited.jpg

SUNDHEDSSPOR

Find vej til Fjenneslevs sundhedsspor.

I det lysregulerede kryds i Fjenneslev drejer man mod syd ad Fjenneslevmaglevej og umiddelbart derefter til venstre ad Thyrasvej. Lidt fremme på Thyrasvej ligger den offentlige grønne fælled på højre side. Her kan man parkere i vejsiden og gå frem til sundhedssporet.

Lokalforeningen vedligeholder.

sundhedssporet.png

FJENNESLEV NATURSTIER

Trampestisystemet blev etableret samtidig med Anne Lise Lunden, Sundhedssporet, og Tuel Å pladsen.
Som samlet er Fjenneslev Naturstier.
Systemet forbinder sundhedssporet med sti til Fjenneslev Kirke og til Tuel Å, og man kan gå i det åbne landskab.

naturprojekt.jpg
Aktiv fritid: Programs
bottom of page