top of page

Aktiv fritid

Mulighed for en aktiv livsstil

Skaterbane

De unge kom med ideen i 2014, og siden har en arbejdsgruppe under Lokalforeningen ihærdigt arbejdet med at skaffe finansieringen. Pengene er bevilget af LAG midler og Sorø kommunes udviklingsmidler, men i foråret 2016 manglede der stadig midler for at målet kunne nås. Ved hjælp af lokale sponsorer og  frivilligt arbejde fra entreprenøren Kim Lindrand og vognmand Brix nåede ildsjælene næsten målet, men manglede stadig en portion på 34.000 kr. Stor var glæden, da Sorø Låne- og Sparekasses Fond tildelte beløbet til banen.

Lokalforeningen vedligholder

1372FjenneslevSkatepark_1.jpg

Petanquebane

Etableret efter ønske fra områdets beboer med støtte fra kommunens udvikling pulje.


Lokalforeningen vedligeholder

petanque.jpg

Beachvolley bane

Etableret i samarbejde med idrætsforeningen, Sorø kommune, frivilligt arbejde, og Lokalforeningen, med støtte fra kommunens udviklingspulje og Udvikling Nordvestsjælland (LAG midler)


Idrætsforeningen og Lokalforeningen vedligeholder

beach wolley.jpg

Kælkebakke

Kælkebakken blev etableret i forbindelse med en udvidelse af Huset Vrangshøj.

Istedet for at køre den opgravede jord væk blev man enige med Sorø kommune om at lave denne kælkebakke, som igennem årene har været et aktiv til mange ting.

Sorø kommune vedligeholder

kælkebakke.jpg

Fodboldbane

Banen blev etableret i forbindelse med legepladsen da der var unge mennesker der gerne ville have et sted at spille fodbold.

Målene er indkøbt for penge fra Sorø kommunes udviklingspulje.

Sorø kommune vedligeholder

fodboldbane.png

Legepladser

Projekt legepladser i nærområdet

Etableret i forhold til ønske fra børnefamilierne.


Der er etableret 4 legepladser i tilknytning til de forskellige boligområder i Fjenneslev og Alsted, i samarbejde med 1 arbejdsgruppe for hvert område ved frivilligt arbejde og med støtte fra kommunes udviklingspulje.


Vedligeholdes af frivillige

legeplads.jpg

Shelterplads

Der blev holdt et møde for områdets unge, hvor de kunne komme med deres ønsker til området, der kom mange ønsker, shelterpladsen var et stort ønske, men helst ved Tuel Å dette kunne ikke lade sig gøre så det blev i udkanten af vores "lille" skov med udsigt til Fjenneslev Kirke.

Penge til shelteren kommer fra udviklingspuljen, og den er bygget af frivillige på en arbejdslørdag.

Lokalforeningen vedligeholder

4173Shelter_edited.jpg

Sundhedsspor

Find vej til Fjenneslev sundhedsspor

I det lysregulerede kryds i Fjenneslev drejer man mod syd ad Fjenneslevmaglevej og umiddelbart derefter til venstre ad Thyrasvej. Lidt fremme på Thyrasvej ligger den offentlige grønne fælled på højre side. Her kan man parkere i vejsiden og gå frem til sundhedssporet.

Lokalforeningen vedligeholder

sundhedssporet.png

Fjenneslev naturstier

Trampestisystemet blev etableret samtidig med Anne Lise Lunden, Sundhedssporet, og Tuel Å pladsen.
Som samlet er Fjenneslev Naturstier.
Systemet forbinder sundhedssporet med sti til Fjenneslev Kirke og til Tuel Å, ved at man kan gå i det åbne landskab.

naturprojekt.jpg
Aktiv fritid: Programs
bottom of page